Välkommen till Catrelo!

Catrelo AB är ett företag lokaliserat i Perstorp som specialiserat sig på tömning och laddning av olika katalysatorer.

Med erfaren och välutbildad personal, anpassad utrustning och med ett starkt säkerhets- och miljötänkande klarar vi det mesta i reaktorväg.

Catrelo